Δημοσιεύματα

Δ.Δαμάσκος και Δ. Πλάντζος, Πανεπιστημιακή ανασκαφή Άργους Ορεστικού , Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 26, 2012, 9-16

Δ. Δαμάσκος και Δ. Πλάντζος, Πανεπιστημιακή ανασκαφή Άργους Ορεστικού 2009-2014, Δωδώνη 43-44, 2014-2015, 517-531

Δ. Πλάντζος, Άργος Ορεστικό: Η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή στη θέση Παραβέλα, Θέματα Αρχαιολογίας 1 (2017), 22-33

Δ. Δαμάσκος και Δ. Πλάντζος, Πανεπιστημιακή ανασκαφή Άργους Ορεστικού, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 24 (2010), 1-8

Δ. Πλάντζος, Οι πέτρες του Άργους Ορεστικού (2013)

Δ. Δαμάσκος και Δ. Πλάντζος, Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Άργος Ορεστικό, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 23 (2009), 27-32

Από την ανακοίνωση στην ετήσια επιστημονική συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 2013

Δ. Πλάντζος, Η αρχαιολογία της μνήμης: Άργος Ορεστικό (2012)

Από την ανακοίνωση στην ετήσια επιστημονική συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 2011

Από την ανακοίνωση στην ετήσια επιστημονική συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη 2010 

Άρθρο Δ. Δαμάσκου για την ερμηνεία του χώρου (ΑΕΜΘ 2006)